Záručné a obchodné podmienky

Obchodné podmienky

Objednávky a fakturácia

Objednávky prijímame telefonicky, mailom alebo poštou. Osobné stretnutia a konzultácie k objednávkam len na základe vopred dohodnutého termínu.

Ak objednávaný tovar máme na sklade, zákazníkovi vystavíme elektronickú faktúru a po jej úhrade mu objednaný tovar do 10 dní odosielame poštou alebo kuriérskou  službou. Na vyžiadanie zasielame originál faktúru poštou.

Ak objednávaný tovar nemáme na sklade, tak na základe záväznej objednávky vystavíme predfaktúru vo výške 100 % ceny objednávky, výnimočne v (dohodnutej) nižšej cene. Po úhrade predfaktúry začneme s kompletáciou objednaných výrobkov. Dodacia doba našich výrobkov je v tomto prípade 6 – 8 týždňov v závislosti od dodávky materiálov (objektívov, mikrobolometrov) zo zahraničia, ktorú nedokážeme ovplyvniť. Zvyčajne však do 6 týždňov klient zásielku obdrží, len výnimočne je čakacia doba dlhšia.

Všetky poplatky súvisiace s úhradou faktúr,  poistením zasielaného tovaru a doručením tovaru znáša klient.

Ceny za doručenie sú podľa cenníkov vybranej kuriérskej služby.

Za prípadné škody spôsobené počas prepravy nezodpovedáme.

Zákazník berie od predajcu na vedomie, že predaný tovar uvedený na faktúre/dodacom liste a takto prevzatý, spĺňa podmienky predaja podľa platných slovenských zákonov. V ostatných štátoch EÚ a mimo EÚ je zákazník viazaný pri použití tohto predaného tovaru aktuálne platnými zákonmi príslušnej krajiny. Iné platné zákony v krajine doručenia tovaru nie sú dôvodom na vrátenie tovaru.

Zákon o ochrane spotrebiteľa

Zákony, do ktorých boli implementované európske smernice, dávajú spotrebiteľom právo odstúpiť od zmluvy uzatvorenej na diaľku. Ide o tovar,  ktorý si zákazníci pred kúpou nemajú možnosť prezrieť. V tomto prípade máte ako zákazník MOŽNOSŤ ODSTÚPENIA OD ZMLUVY.

Zákon o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji upravuje vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorí medzi sebou uzavierajú zmluvu prostredníctvom prostriedkov komunikácie – teda aj prostredníctvom elektronickej pošty, telefónu, faxu, či katalógu.

V zmysle ustanovenia § 12 zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Z. z.) máte právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote Váš list o odstúpení od zmluvy doručený predávajúcemu – teda nám.

Zákazník nemôže odstúpiť od zmluvy v prípade

ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú inak, spotrebiteľ nemôže bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:

  • predaj tovaru, ktorý bol zhotovený podľa požiadaviek spotrebiteľa a zákazník na potvrdenie objednávky zaplatil zálohu (napr. termovízia alebo prístroj nočného videnia vyrobený, upravený na mieru),
  • predaj tovaru, ktorý bol zákazníkovi na požiadanie na stretnutí predvedený,
  • predaj tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť,
  • predaj tovaru, ktorý zákazník používal.

Pri zásielkovom predaji prechádza vlastníctvo na kupujúceho prevzatím veci kupujúcim na mieste dodania ním určenom. To znamená, že od okamihu prevzatia tovaru zodpovedáte za vami zavinené poškodenie alebo zničenie tovaru.

Predajca neakceptuje zrušenie zmluvy pokiaľ zákazník vráti tovar používaný, poškodený, nie v originálnom balení. V tomto prípade nebude zákazníkovi vrátená cena tovaru.

Postup ako odstúpiť od zmluvy

1.      Svoje odstúpenie od zmluvy nemusíte odôvodňovať.
2.      Pošlite predávajúcemu list (najlepšie s návratkou, doporučene), že odstupujete od zmluvy v zákonnej lehote.
3.      V liste uveďte, o aký tovar ide, aká bola jeho cena a kedy ste ho prevzali.
4.      Uveďte tiež, akým spôsobom žiadate vrátiť peniaze.
5.      Tovar môžete vrátiť zároveň s listom, alebo výmenou za peniaze „z ruky do ruky“.
6.      Predávajúci je povinný vrátiť vám peniaze za tovar najneskôr do 15 dní od odstúpenia od zmluvy. Tovar odporúčame pri doprave poistiť. Neposielajte späť tovar formou dobierky.

Záručné podmienky

V špecifikačných listoch a manuáloch našich výrobkov, ktoré dostanete s tovarom, je vždy uvedená záručná doba.  Na všetky naše výrobky poskytujeme kompletný záručný aj pozáručný servis.

 

[+] Rozbaliť viac informácií [-] Menej informácií

Fotogaléria