Zabezpečený servis

Na všetky naše výrobky zabezpečujeme kopmletný dlhodobý servis. Záručný servis po dobu 2 rokov od zakúpenia prístroja je bezplatný na opravy chýb a porúch, ktoré nespôsobil klient nesprávnym zaobchádzaním sprístrojom. Dvojročná záruka sa vzťahuje na jádro prístroja. Na telo prístroja poskytujeme 10-ročnú záruku.

Zabezpečíme pre vás nielen servis, ale vykonáme pre Vás aj drobné úpravy, vylepšenia podľa vašich požiadaviek.

[+] Rozbaliť viac informácií [-] Menej informácií