Termovízie EAGLE a vývoj spoločnosti

Naša spoločnosť NEW EFFECT, s. r. o. vznikla v r. 2012 so sídlom na SlovenskU. Cieľom bolo začať vyvíjať a následne vyrábať termovízne prístroje vysokej kvality.

Nasledoval intenzívny, veľmi náročný vývoj za nestáleho testovanie novo vyvinutých prístrojov. Každý jednotlivý komponent termovízneho prístroja bol dôkladne testovaný pre dosiahnutie tých najlepších kvalít. Boli použité tiež niektoré materiály vyrábané pre letecký priemysel, aby sme si boli istí spoľahlivosťou a dlhou životnosťou. Vďaka týmto faktom môžeme dnes poskytovať 3 ročnú záruku na senzor a 10-ročnú záruku na telo prístroja a mechanické časti.

Na výskume a vývoji sa podieľalo veľa tých najlepších odborníkov v danom odbore z Čiech i Slovenska. Vďaka obrovskému úsiliu a profesionalite vznikol rad špičkových termovízií EAGLE TSV, ktoré sú kvalitatívne porovnateľné s najlepšími modelmi renomovaných svetových značiek.

Okrem vynikajúcich parametrov našich termovízií ponúkame zákazníkom tiež niekoľko nadštandardných služieb, ako sú napríklad plnohodnotné aktualizácie softvéru, predvedenie prístrojov v teréne kdekoľvek v SR a ČR alebo pomoc pri nastrelení. A to všetko s individuálnym prístupom ku každému zákazníkovi.

Kladieme tiež dôraz na záručý a pozáručný servis. Zákazník sa totiž nestáva neznámou osobou po realizácii predaja, ale s každým jednotlivcom sme aj naďalej v kontakte. Pomáhame s nastavením technických parametrov a radami prispievame k radosti z nového prístroja. Užívateľ termovízie EAGLE tak v plnej miere využije všetky ich výnimočné vlastnosti.

Ako bonus ponúkame bezplatnú prehliadku a nastavenie termovízie po prvom roku používania.

V roku 2016 sme založili pobočku v Brne, New Effect, s. r. o., odštepný závod, do ktroého sa presunula kompletizácia všetkých typov termovízií. Vážnym záujemcom poskytujeme možnosť nahliadnuť do výroby termovízie Eagle, aby sa tak mohli lepšie zoznámiť s náročnosťou výroby, technickými parametrami a využitím termovízie v praxi.

Počas prvej polovice roka začalo testovanie kvality našich termovíznych predsádok a termovíznych zameriavačov v akreditovanej skúšobni. Táto skúšobňa bola predtým začlenená do štruktúry Vojenského technického ústavu Elekronik Praha. Po niekoľkých mesiacoch náročných testov boli pre obe typovej rady termovíziou EAGLE vystavené atesty - Inšpekčné certifikáty potvrdzujúce deklarované technické parametre a udávanú kvalitu.

Koncom leta 2018 bude zaradený do predaja ďalší doplnok našich prístrojov - laserový diaľkomer vlastnej konštrukcie. Na jeseň 2018 bude zahájená výroba stacionárnych termovíznych bezpečnostných kamier radu IRN, opäť vlastnej konštrukcie.

Našim zámerom do budúcnosti je neustále zdokonaľovanie a modernizovanie našich termovíznych prístrojov, rozširovanie výroby aj typov terovízií.

Dokonalé výrobky, ale aj dokonalé zákaznícke služby budeme vždy považovať za našu najvyššiu prioritu.

[+] Rozbaliť viac informácií [-] Menej informácií