Využitie nočného videnia

Oblasť používania nočného videnia, v ktorej môžeme ťažiť z výhod nočného videnia, je naozaj široká. Bezpečnostné a detektívne služby môžu kontrolovať strážené úseky v noci aj bez použitia svetlometov. Znižujú sa riziká kontaktu s cudzou osobou a z toho vyplývajúci ozbrojený stret s možnými zraneniami.
Nočné videnie je na nezaplatenie pri love čiernej zveri, umožňuje jednoznačne prečítať zver - druh, vek, pohlavie a tým aj dodržiavať zásady a zákony správneho výlovu. Nočné videnie jednoznačne zamedzí tragickým následkom keď lovec v domienke, že strieľa "na čosi, asi diviaka", vystrelí na človeka.
Ďalšie využitie pre poľovnícke a lesnícke účely je pri sčítaní zveri, kontrolu pohybu osôb v poľovnom revíre, pri príprave spoločných poľovačiek, oboznávaním  sa so zverou. Bežnou praxou je, že poľovník čaká na zver, počuje ju, ale nemôže loviť pretože ju nevidí - alebo ju nemôže dostatočne prečítať a musí čakať ďalej. Uvidíte pohyb v poľovnom revíre ktorý by Vám bol bez nočného videnia  utajený - kuny, líšky, zajace, srnčia, nočné dravce - skrátka s nočným videnie sa na postriežke určite nebudete nudiť.

Rozpoznávacia a rozlišovacia vzdialenosť závisí okrem iného na hodnote existujúceho nočného osvetlenia, čistote atmosféry a kontrastu medzi pozorovaným predmetom a pozadím. Za jasnej, mesačnej noci, ak je pozorovaný predmet na svetlom pozadí (piesok, sneh) uvidíte lepšie a naopak za bezmesačnej noci, v oblačnom počasí, pri pozorovaní objektu na tmavom pozadí (pole, kmeň a pod.) sa vzdialenosť pre pozorovanie znižuje. Veľké predmety sú lepšie pozorovateľné.
Rozlišovacia vzdialenosť - vidíte predmet a jeho detaily. Rozpoznávacie vzdialenosť - vidíte "niečo", registrujete pohyb, ale 100 % neurčíte, čo to je.
Funkciou  prístrojov nočného videnia je v tme vidieť, nie pozorovať predmety na veľkú vzdialenosť ako u denných ďalekohľadov.

Atraktívnejšie pre zákazníkov sú prístroje malé, ľahké, s veľkou pozorovacou vzdialenosťou. Avšak, to je trochu protirečenie, najväčšiu pozorovaciu vzdialenosť zabezpečí prístroj s čo ​​najväčším objektívom – prístroj je teda väčší, ťažší. Konečný výber prístroja preto zostáva na zákazníkovi.

Nočné videnie môžeme rozdeliť do troch kategórií:

Puškohľady - jedná sa o monokulárny typ namontovaný na zbraň. Nie sú nosené ako okuliare a sú vhodné tam, kde chce človek získať lepší pohľad na konkrétny objekt a potom sa vrátiť k normálnym svetelným podmienkam.
Okuliare
- môžu byť ručné, ale nosia sa najčastejšie na hlave. Okuliare sú binokulárne a sú vhodné pre konštantné zobrazenie, napr. pre pohyb v temnej budove.
Fotoaparáty
- kamery s technológiou nočného videnia môžu zasielať obrázky na monitor a využívajú sa v budovách a na vrtuľníkoch.

Nočné videnieNočné videnie pracuje na báze zvyškového svetla. Pracuje na princípe zosilňovania existujúceho svetla. Podporný osvetľovač môže zvyšovať viditeľnosť svetla na infračervenom konci spektra, ktoré je inak ľudským okom neviditeľné. Zväzok fotónov prechádza fotonásobičom, ktorý ich transformuje na elektróny. Transformované elektróny sa následne elektrochemickým procesom znásobia, usmernia cez fosforovú obrazovku a premenia sa na viditeľné svetlo, ktoré je zreteľne viditeľné v hľadáčiku. Aby bolo možné svetlo zosilniť je potrebné, aby bolo aspoň trochu vidieť. Úplne postačí mesiac, alebo hviezdy. V prípade absolútnej tmy je možné využiť tzv. prísvit – infračervený lúč ľudskému oku neviditeľný. Prístroje nočného videnia sú veľmi citlivé na široké svetelné spektrum, od viditeľného svetla až po infračervené svetlo. Efektom je zelenastý obraz s obrysom pozorovaného predmetu.

V prístrojoch pre nočné videnie používaných v meste je zabudovaný osvetľovač, ktorý umožňuje osvietiť pozorovaný predmet, ak je zostávajúce odrazené svetlo od pozorovaného predmetu nedostačujúce pre pasívny režim. Pri použití IR osvetľovača uvidíte iba 40-60 % zorného poľa. IR osvetľovače sa vyrábajú na báze laseru, LED diód a špeciálnych žiaroviek.

Oblasti využitia nočného videnia

Vojenské účely
Vymáhanie práva
Poľovníctvo
Pozorovanie divokej zveri
Dohľad
Zabezpečenie
Navigácia
Detekcia skrytých objektov
Zábava

Hlavným cieľom nočného videnia je lokalizovať, navigovať, sledovať, cieliť, čo v plnej miere využíva armáda, polícia, bezpečnostné zložky. Milovníci prírody zase môžu vďaka systému nočného videnia manévrovať v lese aj v noci.

Optika

Optiku prístrojov nočného videnia tvorí objektív a okulár – výstupné zobrazovacie zariadenie. Základným a zároveň najdôležitejším nárokom na objektív je vysoká priepustnosť svetla vo viditeľnom spektre a v časti spektra, ktoré je blízke infračervenému. Číselne je vyjadrená geometrickou svetelnosťou (membránovým číslom) radu 1; 1,4; 2,0; 2,8; 4,0 atď. Hodnota svetelnosti objektívu je pri kúpe nočného videnia významná, najmä pri prístrojoch 1. a 1+ . generácie. Zhoršenie svetelnosti na hodnoty 2,4 - 2,8 zapríčini, že voľným okom vidíte oveľa lepšie ako s prístrojom nočného videnia 1. generácie v pasívnom režime. Výroba optiky s diafragmenovým číslom menším ako 1,5 je veľmi zložitá a finančne náročná. Niektorí výrobcovia v reakcii na dopyt po prístrojoch s veľkým zväčšením (3,5 – 5 x) vyrábajú prístroje s objektívmi s veľkou ohniskovou vzdialenosťou a malou svetelnosťou objektívu. Ak uprednostníte prístroj nočného videnia s veľkým zväčšením, rovnakých rozmerov a jednej generácie, tak zobrazenie bude oveľa horšie a pozorovacia vzdialenosť menšia ako pri prístrojoch rovnakej generácie a rozmerov s menším zväčšením a väčšou svetelnosťou objektívu. Samotná konštrukcia okuláru nemá vplyv na vzdialenosť pozorovania, ale závažne sa podieľa na pohodlie pozorovania (zjednodušením konštrukcie okuláru dochádza ku skresleniu pozorovaného objektu, zníženiu rozlišovacej schopnosti pri okrajoch zorného poľa).

[+] Rozbaliť viac informácií [-] Menej informácií